/ در آموزش پی اچ پی, آموزش ها, اشتراک رایگان / توسط
آخرین زمان ویرایش:

آموزش PHP (پی اچ پی) – قسمت ششم

در ادامه مطلب همراه ما باشید

آموزش PHP-انواع داده ها

رشته ها، اعداد صحیح، اعداد با ممیز شناور، بولین، آرایه ها، اشیاء، تهی (NULL)


رشته ها در PHP
رشته، یک توالی از کاراکترهاست، مانند “!Hello world”
هر متنی داخل کوتیشن، می تواند رشته باشد. می توانید از کوتیشن (‘) یا دابل کوتیشن (“) استفاده کنید:

<?php
$x = “Hello world!”;
echo $x;
echo “<br>”;
$x = ‘Hello world!’;
echo $x;
?>

خروجی کد بالا:

Hello world!
Hello world!


اعداد صحیح در PHP

اعداد بدون ممیز، صحیح هستند.

قوانین اعداد صحیح:
-یک عدد صحیح، حداقل باید یک رقم داشته باشد.
-یک عدد صحیح، نمی تواند شامل کاما یا فاصله باشد.
-یک عدد صحیح، نباید ممیز داشته باشد.
-یک عدد صحیح، می تواند منفی یا مثبت باشد.
-یک عدد صحیح، می تواند در سه فرمت مشخص شود: decimal (بر مبنای ۱۰)، hexadecimal (بر مبنای ۱۶ – با پیشوند ۰x) و octal (بر مبنای ۸ – با پیشوند ۰)

در مثال زیر، فرمت های مختلف اعداد صحیح نشان داده شده است. با استفاده از تابع ()var_dump، می توانید مقدار و نوع متغییر را مشخص نمایید:

<?php
$x = 5985;
var_dump($x);
echo “<br>”;
$x = -345; // negative number
var_dump($x);
echo “<br>”;
$x = 0x8C; // hexadecimal number
var_dump($x);
echo “<br>”;
$x = 047; // octal number
var_dump($x);
?>

خروجی کد بالا:

int(5985)
int(-345)
int(140)
int(39)


اعداد با ممیز شناور در PHP

اعداد با ممیز شناور، اعدادی هستند که شامل یک ممیز هستند یا اعدادی که در قالب نماد ریاضی نشان داده می شوند.
در مثال زیر، اعداد اعشاری در فرمت های مختلف، نشان داده شده است. با استفاده از تابع ()var_dump، می توانید مقدار و نوع متغییر را مشخص نمایید:

<?php
$x = 10.365;
var_dump($x);
echo “<br>”;
$x = 2.4e3;
var_dump($x);
echo “<br>”;
$x = 8E-5;
var_dump($x);
?>

خروجی کد بالا:

float(10.365)
float(2400)
float(8.0E-5)


داده های Boolean در PHP
مقدار داده های Boolean می تواند TRUE یا FALSE باشد.

$x=true;
$y=false;

داده ی Boolean، معمولاً در تست مشروط استفاده می شود. در آموزش های بعدی درباره ی تست مشروط بیشتر خواهید آموخت.


آرایه ها در PHP

آرایه ها انواع خاصی از متغیرها به حساب می آیند که می توانند چندین داده را در قالب یک نام ذخیره کنند.
در مثال زیر، ابتدا یک آرایه ایجاد شده و سپس با استفاده از تابع ()var_dump، مقدار و نوع هر سلول آرایه مشخص شده است:

<?php
$cars=array(“Volvo”,”BMW”,”Toyota”);
var_dump($cars);
?>

خروجی کد بالا:

array(3) { [0]=> string(5) “Volvo” [1]=> string(3) “BMW” [2]=> string(6) “Toyota” }

درباره آرایه ها در آموزش های بعدی توضیحات بیشتری را خواهید دید.


اشیاء (object) در PHP

یک شیء نوع داده ای است که هم داده ها و هم اطلاعات مربوط به نحوه پردازش آنها را ذخیره می کند.
یک شیء در PHP، باید بطور صریح اعلان شود.
ابتدا باید کلاس شیء اعلان شود، برای این کار، از کلمه کلیدی class استفاده نمایید. یک کلاس، ساختاری است که می تواند شامل چندین property و method باشد.
برای دسترسی به property و methodهای یک کلاس، باید از آن کلاس یک نمونه بسازید:

<?php
class My_class
{
$name=”Mohammad”;
function SayHello()
{
print “Hello My Name is $this->name”;
}
}

$obj=new My_Class();
$obj->SayHello();
?>

خروجی کد بالا:

Hello My Name is Mohammad

 در آموزش های بعدی، درباره ی اشیاء بیشتر توضیح داده خواهد شد.


مقدار NULL در PHP

با استفاده از مقدار NULL، می توان نشان داد که یک متغییر مقدار ندارد. NULL تنها مقدار ممکن از نوع داده NULL است.
مقدار NULL، خالی یا پر بودن یک متغییر را نشان می دهد. همچنین بهتر است بدانید که در پایگاه داده بین NULL و رشته خالی تفاوت وجود دارد.
می توان متغییرها را با تنظیم مقدار NULL خالی کرد:

<?php
$x=”Hello world!”;
$x=null;
var_dump($x);
?>

خروجی کد بالا:

NULL

نوشته های مشابه

سایه انداختن برای کادرها و جعبه ها در سایت توسط CSS

در ادامه مطلب همراه ما باشید (بیشتر…)

آموزش PHP (پی اچ پی) – قسمت هفتم

در ادامه مطلب همراه ما باشید (بیشتر…)

 کانال تلگرام داده باران شارژ آنلاین

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *